Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, ngày 30/4 và 1/5

 THÔNG BÁO

v/v nghỉ phục vụ bạn đọc trong dịp lễ

Thực hiện công văn số 1050/ĐHQGHN-VP ngày 29/3/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo:

Hệ thống phòng Dịch vụ Thông tin nghỉ phục vụ bạn đọc trong các ngày: 6/4/2017 (tức 10/3 Âm lịch – Ngày Giỗ tổ Hùng Vương) và từ 29/4 đến hết ngày 02/5/2017 (Dịp 30/4 và 1/5).

  Trân trọng thông báo!

Chuyên mục: