Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Phiếu điều tra nhu cầu tin năm 2017

Kính gửi Quý Bạn đọc!

Nhằm nâng cao số lượng, chất lượng nguồn tài nguyên thông tin khoa học cũng như các sản phẩm - dịch vụ thư viện để đáp ứng nhu cầu thông tin học tập, giảng dạy và nghiên cứu cho người học, cán bộ và giảng viên tại ĐHQGHN, Trung tâm Thông tin – Thư viện kính đề nghị Quý Bạn đọc trả lời một số câu hỏi dưới đây.

Mời bạn đọc bấm vào đây để bắt đầu

Chuyên mục: