Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thông báo sử dụng công cụ trích dẫn EEWOWW

Kính gửi toàn thể bạn đọc ĐHQGHN,

Trung tâm TT-TV vui mừng thông báo đến toàn thể bạn đọc phần mềm công cụ trích dẫn EEWOWW đã được TT mua sử dụng trong thời gian từ 1/9/2016 đến 31/8/2017.

EEWOWW là công cụ hỗ trợ nhà nghiên cứu trong hoạt động thu thập, tổ chức quản lý và chia sẻ thông tin tham khảo phục vụ hiệu quả cho hoạt động trích dẫn và hợp tác trong nghiên cứu. Mọi hoạt động khám phá tri thức của bất kỳ nhà nghiên cứu, luật sư, kỹ sư trong bất cứ lĩnh vực đều đòi hỏi tổng hợp thông tin, phân tích, viết và chia sẻ kết quả nghiên cứu - EEWOWW chính là dịch vụ tối ưu hóa tất cả quá trình trên.

TÍNH NĂNG CỦA EEWOWW

Sắp xếp ý tưởng:Tổ chức thông tin, ý tưởng theo nhu cầu nghiên cứu của cá nhân với nhiều dạng tài liệu, kể cả file thuyết trình, website, thậm chí các video clip quản lý theo thư mục và dễ dàng tìm kiếm ngay lập tức.

Khơi gợi cảm hứng nghiên cứu từ cộng đồng: Nhà nghiên cứu dễ dàng lấy được thông tin thư mục, tóm tắt, thậm chí cả bản toàn văn thông qua việc tìm kiếm trên EEWOWW dựa trên dữ liệu trích dẫn.

Định dạng bản thảo: Với các định dạng trích dẫn mẫu từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu, nhà nghiên cứu dễ dàng chuẩn bị bản thảo để trình xuất bản theo đúng yêu cầu.

Tối ưu tầm nhìn nghiên cứu: Chia sẻ kho tài nguyên nghiên cứu với đồng nghiệp, cộng đồng để hỗ trợ hoạt động hợp tác nghiên cứu, và nhận phản hồi từ các đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Bạn đọc có nhu cầu sử dụng phần mềm gửi đăng ký vào địa chỉ emai: lic@vnu.edu.vn

Trân trọng thông báo!

Chi tiết hướng dẫn sử dụng EEWOWW vui lòng tham khảo tại đây.